Onderzoek:
Aloë arborescens tegen kanker

In hoe verre kan aloë arborescens met honing echt helpen tegen kanker?

Hulp om dit te onderzoeken!

Ingezameld

€ 0,-

Doel € 50 000,-

Zo gaat de campagne
Hoe meer patiënten hoe beter!

Doel aantal patiënten

200

Gefinancierd tot heden

0

Nog te financieren

200

aloeonderzoek.nl | Aloë arborescens plant

Hulp om dit te onderzoeken!

Werkt aloë arborescens met honing tegen kanker?

Duizenden mensen op de hele wereld, natuurgenezers en zelfs religieuzen, getuigen van de voordelen van aloë arborescens met honing in de strijd tegen kanker.

In het boek ‘Aloë arborescens tegen kanker’, geschreven door de Franciscaanse pater Frai Romano Zago, bevestigt de auteur met volledige zekerheid dat aloë arborescens met honing kanker kan genezen.

Frai Romano Zago geeft als bewijs de getuigenis van duizenden mensen dat hij zelf hielp genezen met behulp van dit mengsel.

Als natuurgeneeskundige therapeut heb ik dit mengsel gebruikt om mensen met kanker te helpen. In veel gevallen waren de resultaten positief. In sommige gevallen waren de resultaten indrukwekkend zeer positief. Maar in veel andere gevallen was er geen enkele effect van gemerkt.

Dan, vraag je zich af:

Heeft aloë arborescens met honing mensen met kanker echt geholpen, of was hun verbetering het resultaat van hun sterke verlangen om beter te worden?

Als dit mengsel echt kankerpatiënten helpt, dan: In hoeverre kan het helpen? Voor welke soort kanker werkt het het best? Heeft het bijwerkingen? Kan het ook helpen om de bijwerkingen van chemo- en bestralingstherapie te verminderen?

En tot slot: Waarom is er geen wetenschappelijke onderzocht gedaan of deze mix echt werkt?

Aloë arborescens met honing KAN NIET GEPATENTEERD WORDEN. Het is om deze reden dat het voor beleggers NIET aantrekkelijk is om deze mengsel te onderzoeken.

Er bestaan echter veel onderzoeken die het specifieke stof van de aloë arborescens plant proberen te ontdekken die tegen kanker kan helpen. Dit stof wordt waarschijnlijk later omgezet in een gepatenteerd medicijn.

Daarom wil ik een wetenschappelijk onderzoek doen bij 200 kankerpatiënten. Ik heb mezelf de uitdaging gesteld om de volgende vraag te beantwoorden: In hoeverre kan aloë arborescens met honing echt helpen tegen kanker?

Ik heb uw bijdrage nodig voor deze onderzoek. De geschatte kosten bedragen € 50.000,- (ca. $ 59.000,-). Of wat hetzelfde is, € 250,- per patiënt.

Samen kunnen jij en ik uitvinden of aloë arborescens met honing wel of niet tegen kanker wekt. En of het echt of niet de bijwerkingen van chemo- en bestralingstherapie kan verminderen.

Het is tijd om terug te komen naar de gratis voordelen van de geneeskracht van sommige planten. Met behulp van medische en wetenschappelijke instrumenten, kunnen we die geneeskracht herontdekken op een veilige en betrouwbare manier.

Stel maar gewoon voor!

Als dit onderzoek wetenschappelijk aantoont dat het mengen van aloë arborescens met honing de kans op succes van medische kankerbehandelingen vergroot, en de bijwerkingen van deze medische behandelingen vermindert, kunnen we bijna gratis de strijd tegen kanker aanzienlijk ondersteunen.

Waarom? Omdat de aloë arborescens plant in Latijns-Amerika, Zuid-Europa, Afrika en het Midden-Oosten, spontaan en sterk groeit.

We moeten onderzoeken of deze mengsel echt werkt!

Integendeel, als de conclusie van dit onderzoek aantoont dat dit mengsel geen echt positief effect heeft bij kankerpatiënten, dan zouden we een mythe kunnen verwijderen van de vele die mensen hebben gecreëerd in hun wanhopige strijd tegen kanker.

Ik ben Minor Barrantes Méndez, natuurgeneeskundige therapeut en geaccrediteerde leefstijlcoach in Nederland.

Mijn wens is dat wij allemaal elke dag een beetje gezonder gaan leven in harmonie met de planeet. En dat iedereen vrije en gratis toegang krijgt tot kennis en veilige, betrouwbare en zo natuurlijk mogelijk gezonde middelen om ziekten te bestrijden.

Bij voorbaat bedankt voor het helpen!

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING
Ik, Minor Barrantes Méndez, natuurgeneeskundige therapeut en leefstijlcoach, woonachtig in Nederland, garandeer totale transparantie, waarheid en vrije verspreiding van de conclusies van dit onderzoek.

Wageningen, 1 november 2021

Zo gaat het onderzoek!

Plan van aanpak

Alle details van de planning en uitvoering van het onderzoek

Dit is een vooronderzoek. De geselecteerde steekproef bestaat uit 200 patiënten. Voor een echt representatief onderzoek is er een steekproef van minimaal 1.000 patiënten nodig. Helaas is het erg moeilijk om financiering te vinden voor een onderzoek met duizend patiënten. Het doel van dit onderzoek is om te weten of verder onderzoek de moeite waard is.

Hieronder de stappen van het plan van aanpak:

1- Fondsenwervingscampagne.
2- Contact met oncologen.
3- Contact met patiënten (steekprof).
4- Uitvoering van de onderzoeksmethode.
5- Verzamelen en analyseren van gegevens.
6. Conclusies.
7- Bekendmaking van onclusies.

Onderzoeksmethode

1- Een steekproef van 200 kankerpatiënten met vergelijkbare pathologie en leeftijd selecteren.

2-100 patiënten (groep A) nemen aloë arborescens met honing gedurende 40 dagen vanaf 7 dagen vóór de eerste chemosessie.

3- De overige 100 patiënten (groep B) nemen een placebo gedurende 40 dagen vanaf 7 dagen vóór de eerste chemosessie.

4- Tijdens de uitvoeringsperiode van de onderzoeksmethode weet de onderzoeker NIET welke patiënt aloë arborescens met honing krijgt en welke patiënt een placebo krijgt.

Zodra het onderzoek is gestart, zal op deze website een nieuwe pagina worden aangemaakt met alle details van de criteria voor patiëntenselectie, ontwikkeling, uitvoering en conclusie met betrekking tot dit onderzoek.

Transparantie

Wat gebeurt met het geld?

De verdeling van de kosten per patiënt wordt als volgt geschat:

€ 120,- Aankoop van aloë arborescens met honing en placebo.

€ 100,- Onderzoekswerkzaamheden waaronder contacturen, uitvoering van de methode, dataverzameling en -analyse, opstellen en bekendmaken van conclusies.

€ 5,- Overige materialen (papier, printer, internet etc.) en transport

€ 25,- Belasting en costen om donaties.

TOTAAL: € 250,-

Resultaten

Als het onderzoek afgelopen is, lees u hier de onderzoekresultaten

Zodra het onderzoek afgerond is, zullen alle conclusies bekend gemaakt worden.

Contact

Minor Barrantes Méndez

info@aloeonderzoek.nl

Kvk: 65512537
BTW:  NL002442564B10
Nederland